Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

Dom zdravlja Prnjavor je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač SO Prnjavor, sa zadatkom pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite za stanovnike opštine Prnjavor. Funkcioniše po sistemu porodične medicine čija je misija obezbijediti sigurnu, dostupnu, kvalitetnu i pravovremenu Više

Više