OPŠTA I DJEČIJA STOMATOLOGIJA

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu funkcioniše kao preventivna, dječija i opšta stomatologija i ortopedija vilica sa zubotehničkim laboratorijem.

Osnovni zadaci Službe su:

 • Unapređenje stručnog kadra i održavanje kompetentnosti doktora stomatologije, stomatolaških sestara i zubnih tehničara,
 • Unapređenje sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite,
 • Povećanje efikasnosti i efektivnosti usluga u ambulantama ortopedije vilica, dječije i preventivne stomatologije, opšte stomatologije i u zubotehničkom laboratorijumu.
 • Poboljšanje kvaliteta pruženih usluga,
 • Smanjenje učestalosti karijesa ranog djetinjstva kod djece do 6 godina
 • Smanjenje incidence karijesa kod školske djece,
 • Rano otkrivanje ortodontskih anomalija,
 • Rana dijagnostika stomatitisa i prekancerogenih lezija.


U stomatološkim ambulatama JZU Dom zdravlja Prnjavor pružaju se sljedeće stomatološke usluge:

 • usluge iz oblasti opšte i preventivne stomatologije,
 • specijalističke usluge iz dječije i preventivne stomatologije,
 • specijalističke usluge iz ortodoncije i
 • izrada stomatoloških pomagala u zubotehničkom laboratorijumu.