HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Ova služba provodi sljedeće mjere i usluge:

  • higijensko-profilaktičke mjere, tj. higijensko-epidemiološko posmatranje i izviđanje, higijensku kontrolu snabdijevanja vodom za piće i hranom, mjere lične higijene i mjere za sprečavanje profesionalnih oboljenja i oštećenja, vakcinaciju, seroprofilaksu i hemioprofilaksu, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i dr.
  • protivepidemijske mjere koje se provode u cilju suzbijanja nastale bolesti, kao i sprečavanje njihovog širenja
  • predlaže potrebne mjere, pruža stručnu pomoć i kontroliše mjere preventivno medicinske zaštite za koje je potrebno medicinsko obrazovanje.