HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Ova služba obavlja sljedeće usluge:

  • intervencije timova službe u hitnim medicinskim stanjima u službi i na terenu
  • intervencije mobilnih timova (ljekar, dva tehničara, vozač) po pozivu građana u hitnim medicinskim stanjima ili kao podrška timovima porodične medicine
  • male hirurške intervencije
  • sanitetskoo obezbjeđenje javnih skupova i manifestacija