Anketa o zadovoljstvu korisnika zdravstvenih usluga

U cilju unapređenja kvaliteta naših usluga i našeg odnosa prema Vama, molimo Vas da izdvojite malo vremena i popunite anketu o zadovoljstvu pruženim zdravstvenim uslugama u Domu zdravlja Prnjavor.
Poželjno je da iskreno odgovorite na pitanja. Rezultati Vaše ankete neće biti javno objavljeni.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Odaberite pol.
Kako ste zadovoljni sa ljubaznošću doktora 5= potpuno zadovoljan; 4= uglavnom zadovoljan; 3= zadovoljan; 2= djelimično zadovoljan; 1= nezadovoljan
Kako ste zadovoljni sa ljubaznošću medicinske sestre 5= potpuno zadovoljan; 4= uglavnom zadovoljan; 3= zadovoljan; 2= djelimično zadovoljan; 1= nezadovoljan
Kako ste zadovoljni sa informacijama o vašem zdravstvenom stanju i savjetima koje dobijete od doktora ili sestre 5= potpuno zadovoljan; 4= uglavnom zadovoljan; 3= zadovoljan; 2= djelimično zadovoljan; 1= nezadovoljan
Kako ste zadovoljni sa poštovanjem zakazanih termina i čekanjem na pregled 5= potpuno zadovoljan; 5= potpuno zadovoljan; 4= uglavnom zadovoljan; 3= zadovoljan; 2= djelimično zadovoljan; 1= nezadovoljan
Kako ste zadovoljni sa čekanjem na intervenciju ako ste bili trenutno u lošem zdravstvenom stanju;5= potpuno zadovoljan; 4= uglavnom zadovoljan; 3= zadovoljan; 2= djelimično zadovoljan; 1= nezadovoljan
Kako ste zadovoljni sa javljanjem na telefon; 5= potpuno zadovoljan; 4= uglavnom zadovoljan; 3= zadovoljan; 2= djelimično zadovoljan; 1= nezadovoljan
Kako ste zadovoljni sa higijenom Doma zdravlja; 5= potpuno zadovoljan; 4= uglavnom zadovoljan; 3= zadovoljan; 2= djelimično zadovoljan; 1= nezadovoljan