Zdravstvena ustanova koja cijeni vaše povjerenje

Preko

100

godina postojanja i rada
Više od 

25000

 korisnika zdravstvene  zašite
Primarnu zdravstevnu zaštitu pružamo u

18

gradskih i terenskih ambulanti porodične medicine
Medicinsku dijagnostiku vršima na

10

savremenih dijagnostičkih uređaja