FIZIKALNA REHABILITACIJA

Djelatnost centra se sastoji u sljedećem:  
  ·         prevencija i liječenje tjelesnih deformiteta u periodima koštanog rasta dječije populacije

  ·         ljekarski pregledi i fizikalni tretman posttraumatskih stanja lokomotornog aparata

  ·         ljekarski pregledi i fizikalni tretman kao preoperativna priprema za hirurški tretman posttraumatskih stanja, tjelesnih deformiteta i uznapredovalih degenerativnih promjena zglobova

  ·         ljekarski pregledi i fizikalni tretman svih stanja kod bolesti degenerativnog reumatizma

  ·         ljekarski pregledi i fizikalni tretman RVI RS

  ·         ljekarski pregledi u svrhu davanja preporuka za fizikalni tretman u banjsko-klimatskim uslovima

  ·         ljekarski pregledi u svrhu procjene stepena oštećenja i hendikepa kod radno-sposobne populacije.