GINEKOLOŠKA AMBULANTA

  • Obavljaju ginekološke preglede u svrhu preventivnih aktivnosti malignih bolesti – obavljaju redovne, sistematske preglede žena i trudnica
  • Rade po potrebi i iultrazvučne preglede kao dopunu dijagnostičkih postupaka
  • Pružaju specijalističko-konsultativne usluge timovima porodične medicine, a sve u skladu sa Strategijom razvoja primarne zdravstvene zaštite.