LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

obavlja :

  • Hematološku i biohemijsku analizu uzoraka, u cilju davanja podataka za dijagnostički postupak porodičnog doktora ili njegovih konsultanata.