PEDIJATRIJSKA AMBULANTA

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA

Provode kontrolu rasta i razvoja djece do jedne godine starosti kroz savjetovalište za dojenčad

Obavljaju redovne sistematske preglede predškolske populacije – provode redovno vakcinisanje

Vode brigu o zdravstvenom stanju djece predškolskog uzrasta – pružaju specijalističko

Konsultativne usluge timovima porodične medicine.