Obavještenje: zamjena smjena TIM-8 i TIM-7

Obavještenje: u petak, 12.04.2024. TIM-8 će raditi prvu smjenu a TIM-7 drugu smjenu.
Vaš Dom zdravlja Prnjavor!