Raspored rada za mart 2024. TIM 6 Lišnja

TIM 6 LIŠNJA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30
04.03. do 08.03. PRVA SMJENA 07:15 do 11:15
11.03. do 15.03. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30
18.03. do 22.03. PRVA SMJENA 07:15 do 11:15
25.03. do 29.03. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30
NAPOMENE: Svaki petak AMBULANTA radi PRVU smjenu, svake SRIJEDE radi čitavu smjenu. Obavještavamo vas da će zdravstvena ambulanta u Lišnji ( Tim 6) raditi 28.02. ( srijeda) i 01.03. ( petak) u prvoj smjeni .
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 3