Raspored rada za Jun 2024. TIM 6

TIM 6
AMBULANTA LIŠNJA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
03.06. do 07.06. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30
10.06. do 14.06. PRVA SMJENA 07:15 do 11:15
17.06. do 21.06. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30
24.06. do 28.06. PRVA SMJENA 07:15 do 11:15
NAPOMENE: Svaki petak AMBULANTA radi PRVU smjenu, svake SRIJEDE radi čitavu smjenu.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 3