Obavještenje: u utorak, 07.05.2024. TIM-6 (Ambulanta Lišnja) i TIM-15 (Ambulante Kokori i Vršani) će raditi prvu smjenu.

Obavještenje: u utorak, 07.05.2024. TIM-6 (Ambulanta Lišnja) i TIM-15 (Ambulante Kokori i Vršani) će raditi prvu smjenu.

Vaš Dom zdravlja Prnjavor!