Raspored rada za februar 2024.

AMBULANTA LIŠNJA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30
05.02. do 09.02. PRVA SMJENA 07:15 do 11:15
12.02. do 16.02. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30
19.02. do 23.02. PRVA SMJENA 07:15 do 11:15
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30
NAPOMENE: Svaki petak AMBULANTA radi PRVU smjenu, svake SRIJEDE radi čitavu smjenu.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 3