Raspored rada za mart 2024. TIM 5 Šibovska Smrtići

TIM 5 ŠIBOVSKA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
04.03. do 08.03. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
11.03. do 15.03. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
18.03. do 22.03. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
25.03. do 29.03. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
NAPOMENE: Ambulanta neće raditi 06.03. ; 14.03.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1
TIM 5 SMRTIĆI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
04.03. do 08.03. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
11.03. do 15.03. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
18.03. do 22.03. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
25.03. do 29.03. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
NAPOMENE: Ambulanta neće raditi 06.03. ; 14.03.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1