Raspored rada za maj 2024. TIM 5 Šibovska Smrtići

TIM 5
AMBULANTA ŠIBOVSKA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.04. do 03.05. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
06.05. do 10.05. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
13.05. do 17.05. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
20.05. do 24.05. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
27.05. do 31.05. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
NAPOMENE:  Ambulanta neće raditi od 13.05. do 17.05. i 08.05.; 29.05.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1
TIM 5
AMBULANTA SMRTIĆI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.04. do 03.05. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
06.05. do 10.05. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
13.05. do 17.05. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
20.05. do 24.05. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
27.05. do 31.05. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
NAPOMENE:  Ambulanta neće raditi od 13.05. do 17.05. i 08.05.; 29.05.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1