Raspored rada za Jun 2024. TIM 5

TIM 5
AMBULANTA ŠIBOVSKA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
03.06. do 07.06. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
10.06. do 14.06. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
17.06. do 21.06. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
24.06. do 28.06. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
NAPOMENE:  Ambulanta neće raditi od 21.06. – 30.06. zatim 05.06.; 18.06.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1
TIM 5
AMBULANTA SMRTIĆI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
03.06. do 07.06. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
10.06. do 14.06. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
17.06. do 21.06. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
24.06. do 28.06. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
NAPOMENE:   Ambulanta neće raditi od 21.06. – 30.06. zatim 05.06.; 18.06.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1