Raspored rada za jul 2024. TIM 5 Šibovska Smrtići

TIM 5
AMBULANTA ŠIBOVSKA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.07. do 05.07. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
08.07. do 12.07. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
15.07. do 19.07. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
22.07. do 26.07. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
29.07. do 02.08. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
NAPOMENE:  Ambulanta neće raditi od 29.07. – 02.08. zatim 03.07.; 11.07.;16.07.;
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1
TIM 5
AMBULANTA SMRTIĆI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.07. do 05.07. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
08.07. do 12.07. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
15.07. do 19.07. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
22.07. do 26.07. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
29.07. do 02.08. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
NAPOMENE: Ambulanta neće raditi od 29.07. – 02.08.  zatim 03.07.; 11.07.;16.07.;
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1