Raspored rada za april 2024. TIM 5 Šibovska Smrtići

TIM 5
AMBULANTA ŠIBOVSKA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.04. do 05.04. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
08.04. do 12.04. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
15.04. do 19.04. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
22.04. do 26.04. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
29.04. do 03.05. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
NAPOMENE: Ambulanta neće raditi   11.04.; 15.04; 26.04.; 29.04.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1
TIM 5
AMBULANTA SMRTIĆI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.04. do 05.04. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
08.04. do 12.04. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
15.04. do 19.04. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
22.04. do 26.04. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
29.04. do 03.05. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
NAPOMENE: Ambulanta neće raditi  11.04.; 15.04.;  26.04; 29.04.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1