Obavještenje: 02.04.2024. TIM-5

Obavještenje: 02.04.2024. TIM-5 (Ambulante Šibovska i Smrtići) neće raditi.
Pacijenti se mogu javiti na info pult Doma zdravlja Prnjavor za dodatne informacije.
Vaš Dom zdravlja Prnjavor!