Raspored rada za februar 2024. TIM 5

AMBULANTA ŠIBOVSKA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
05.02. do 09.02. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
12.02. do 16.02. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
19.02. do 23.02. DRUGA SMJENA 13:15 do 16:00
26.02. do 01.03. PRVA SMJENA 07:15 do 10:00
NAPOMENE: Ambulanta neće raditi 06.02., 13.02.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1
AMBULANTA SMRTIĆI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
05.02. do 09.02. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
12.02. do 16.02. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
19.02. do 23.02. DRUGA SMJENA 16:45 do 20:30
26.02. do 01.03. PRVA SMJENA 10:45 do 14:30
NAPOMENE: Ambulanta neće raditi 06.02., 13.02.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 1