Raspored rada za jul 2024. TIM 3

TIM 3
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.07. do 05.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
08.07. do 12.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
15.07. do 19.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
22.07. do 26.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
29.07. do 02.08. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
NAPOMENE:
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 12