Raspored rada za mart 2024. TIM 2 Ilova

TIM 2 ILOVA
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. PRVA SMJENA 11:05 do 14:35
04.03. do 08.03. DRUGA SMJENA 13:20 do 16:00
11.03. do 15.03. PRVA SMJENA 11:05 do 14:35
18.03. do 22.03. DRUGA SMJENA 13:20 do 16:00
25.03. do 29.03. PRVA SMJENA 11:05 do 14:35
NAPOMENE: Ambulanta ne radi: PONEDELJAK, SRIJEDA, PETAK. Ambulanta neće raditi 26.03.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 8