Raspored rada za februar 2024. TIM 2

SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. PRVA SMJENA 11:05 do 14:35
05.02. do 09.02. DRUGA SMJENA 13:20 do 16:00
12.02. do 16.02. PRVA SMJENA 11:05 do 14:35
19.02. do 23.02. DRUGA SMJENA 13:20 do 16:00
26.02. do 01.03. PRVA SMJENA 11:05 do 14:35
NAPOMENE: Ambulanta ne radi: PONEDELJAK, SRIJEDA, PETAK. Ambulanta neće raditi od 12.02. do 18.02.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 8