Raspored rada za april 2024. TIM 18

TIM 18
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.04. do 05.04. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
08.04. do 12.04. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
15.04. do 19.04. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
22.04. do 26.04. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
29.04. do 03.05. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
NAPOMENE:
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 17