Raspored rada za mart 2024. TIM 17

TIM 17
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
04.03. do 08.03. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
11.03. do 15.03. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
18.03. do 22.03. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
25.03. do 29.03. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
NAPOMENE:
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 18