Raspored rada za Jun 2024. TIM 17

TIM 17
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
03.06. do 07.06. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
10.06. do 14.06. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
17.06. do 21.06. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00
24.06. do 28.06. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00
NAPOMENE:
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 18