Raspored rada za mart 2024. TIM 15 Kokori Vršani

TIM 15 AMBULANTA KOKORI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
04.03. do 08.03. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
11.03. do 15.03. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
18.03. do 22.03. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
25.03. do 29.03. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki UTORAK, SRIJEDA, PETAK.
ZAMJENSKI TIMOVI SU: TIM 7 i TIM 10
TIM 15 AMBULANTA VRŠANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
04.03. do 08.03. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
11.03. do 15.03. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
18.03. do 22.03. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
25.03. do 29.03. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki PONEDELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK. Svaki PETAK ambulanta radi PRVU smjenu.
ZAMJENSKI TIMOVI SU: TIM 7 i TIM 10