Raspored rada za maj 2024. TIM 15

TIM 15
AMBULANTA KOKORI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.04. do 03.05. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
06.05. do 10.05. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
13.05. do 17.05. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
20.05. do 24.05. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
27.05. do 31.05. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki UTORAK, SRIJEDA, PETAK.
ZAMJENSKI TIMOVI SU: TIM 7 i TIM 10
TIM 15
AMBULANTA VRŠANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.04. do 03.05. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
06.05. do 10.05. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
13.05. do 17.05. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
20.05. do 24.05. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
27.05. do 31.05. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki PONEDELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK. Svaki PETAK ambulanta radi PRVU smjenu.
ZAMJENSKI TIMOVI SU: TIM 7 i TIM 10