Raspored rada za Jun 2024. TIM 15

TIM 15
AMBULANTA KOKORI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
03.06. do 07.06. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
10.06. do 14.06. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
17.06. do 21.06. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
24.06. do 28.06. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki UTORAK, SRIJEDA, PETAK.
ZAMJENSKI TIMOVI SU: TIM 7 i TIM 10
TIM 15
AMBULANTA VRŠANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
03.06. do 07.06. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
10.06. do 14.06. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
17.06. do 21.06. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
24.06. do 28.06. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki PONEDELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK. Svaki PETAK ambulanta radi PRVU smjenu.
ZAMJENSKI TIMOVI SU: TIM 7 i TIM 10