Raspored rada za februar 2024.

AMBULANTA KOKORI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
05.02. do 09.02. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
12.02. do 16.02. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
19.02. do 23.02. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki UTORAK, SRIJEDA, PETAK.
ZAMJENSKI TIMOVI SU: TIM 7 i TIM 10
AMBULANTA VRŠANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
05.02. do 09.02. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
12.02. do 16.02. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
19.02. do 23.02. PRVA SMJENA 11:35 do 14:30
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 13:00 do 16:00
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki PONEDELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK. Svaki PETAK ambulanta radi PRVU smjenu.
ZAMJENSKI TIMOVI SU: TIM 7 i TIM 10