Raspored rada za mart 2024. TIM 14

TIM 14
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. PRVA SMJENA 10:15 do 14:40
04.03. do 08.03. DRUGA SMJENA 16:15 do 20:40
11.03. do 15.03. PRVA SMJENA 10:15 do 14:40
18.03. do 22.03. DRUGA SMJENA 16:15 do 20:40
25.03. do 29.03. PRVA SMJENA 10:15 do 14:40
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svake SRIJEDE i PETKA. Ambulanta neće raditi 15.03. ; 27.03.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 12