Raspored rada za februar 2024. TIM 14

SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. PRVA SMJENA 10:15 do 14:40
05.02. do 09.02. DRUGA SMJENA 16:15 do 20:40
12.02. do 16.02. PRVA SMJENA 10:15 do 14:40
19.02. do 23.02. DRUGA SMJENA 16:15 do 20:40
26.02. do 01.03. PRVA SMJENA 10:15 do 14:40
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svake SRIJEDE i PETKA.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 12