Raspored rada za mart 2024. TIM 10 Hrvaćani Potočani

TIM 10 AMBULANTA HRVAĆANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
04.03. do 08.03. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
11.03. do 15.03. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
18.03. do 22.03. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
25.03. do 29.03. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK i PETAK. Ambulanta neće raditi od 25.03. do 29.03. i 07.03.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11
TIM 10 AMBULANTA POTOČANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
04.03. do 08.03. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
11.03. do 15.03. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
18.03. do 22.03. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
25.03. do 29.03. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK, a PETAK radi puno radno vrijeme. Ambulanta neće raditi od 25.03. do 29.03. i 07.03.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11