Raspored rada za maj 2024. TIM 10

TIM 10
AMBULANTA POTOČANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.04. do 03.05. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
06.05. do 10.05. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
13.05. do 17.05. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
20.05. do 24.05. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
27.05. do 31.05. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK, a PETAK radi puno radno vrijeme.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11
TIM 10
AMBULANTA HRVAĆANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.04. do 03.05. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
06.05. do 10.05. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
13.05. do 17.05. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
20.05. do 24.05. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
27.05. do 31.05. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK i PETAK.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11