Raspored rada za jul 2024. TIM 10 Hrvaćani Potočani

TIM 10
AMBULANTA HRVAĆANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.07. do 05.07. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
08.07. do 12.07. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
15.07. do 19.07. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
22.07. do 26.07. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
29.07. do 02.08. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK i PETAK. Ambulanta neće raditi od 29.07. – 09.08. zatim 02.08.; 16.08.;
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11
TIM 10
AMBULANTA POTOČANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.07. do 05.07. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
08.07. do 12.07. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
15.07. do 19.07. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
22.07. do 26.07. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
29.07. do 02.08. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK, a PETAK radi puno radno vrijeme.   Ambulanta neće raditi od 29.07. – 09.08. zatim 02.08.; 16.08.;
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11