Raspored rada za april 2024. TIM 10 Hrvaćani Potočani

TIM 10
AMBULANTA HRVAĆANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.04. do 05.04. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
08.04. do 12.04. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
15.04. do 19.04. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
22.04. do 26.04. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
29.04. do 03.05. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK i PETAK. Ambulanta neće raditi   30.04.;
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11
TIM 10
AMBULANTA POTOČANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
01.04. do 05.04. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
08.04. do 12.04. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
15.04. do 19.04. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
22.04. do 26.04. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
29.04. do 03.05. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK, a PETAK radi puno radno vrijeme. Ambulanta neće raditi   30.04.;
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11