Raspored rada za februar 2024.

AMBULANTA HRVAĆANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
05.02. do 09.02. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
12.02. do 16.02. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
19.02. do 23.02. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK i PETAK.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11
AMBULANTA POTOČANI
SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME
29.01. do 02.02. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
05.02. do 09.02. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
12.02. do 16.02. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
19.02. do 23.02. PRVA SMJENA 10:10 do 14:30
26.02. do 01.03. DRUGA SMJENA 16:10 do 20:30
NAPOMENE: Ambulanta ne radi svaki ČETVRTAK, a PETAK radi puno radno vrijeme.
ZAMJENSKI TIM JE: TIM 11