Obavještenje: 19.04.2024. TIM-1 neće raditi.

Obavještenje: u petak, 19.04.2024. TIM-1 neće raditi.
Pacijenti se mogu javiti na info pult Doma zdravlja Prnjavor za dodatne informacije.
Vaš Dom zdravlja Prnjavor!