Vaš Dom zdravlja Prnjavor, u službi vašeg zdravlja sa tradicijom preko jednog vijeka...

Dom zdravlja Prnjavor je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač SO Prnjavor, sa zadatkom pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite               za stanovnike opštine Prnjavor. Funkcioniše po sistemu porodične medicine čija je misija obezbijediti sigurnu, dostupnu, kvalitetnu, i pravovremenu               zdravstvenu zaštitu građanima opštine. U gradu radi 7 timova, a ostalih 8 timova službe porodične medicine su raspoređeni u 13 terenskih ambulanti.