„Zdrave zajednice u BiH“

Grad Prnjavor učestvuje u projektu „Zdrave zajednice u BiH“ čiji je cilj stvaranje zajednice koja će usvojiti i provoditi zdrave životne navike, te osigurati strateški pristup u oblasti prevencije bolesti i promociji zdravlja.

U Prnjavoru je danas održana prezentacija ovog jedinstvenog projekta koji podrazumijeva aktivnosti i angažman cijelokupne zajednice sa ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva.

Više o temi na linku : https://gradprnjavor.com/grad-prnjavor-dio-projekta-zdrave-zajednice-u-bih/