Obavještenje

Obavještavamo vas da će zdravstvena ambulanta u Lišnji ( Tim 6) raditi 28.02. ( srijeda) i 01.03. ( petak) u prvoj smjeni .

U dane kada ambulanta  ne radi, pacijenti zdravstvene usluge mogu dobiti u ambulantama Potočani i Hrvaćani, ili se javiti na info pult Doma zdravlja Prnjavor.