Obavještenje za građane

Obavještenje za građane:

JZU Dom zdravlja Prnjavor obavještava građane da je došlo do promjene termina za preregistraciju/registraciju osiguranih lica kod izabranog doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa.

Od ove godine, osigurana lica preregistaraciju/registraciju mogu da učine od 01. septembra do 31. oktobra 2024. godine, u skladu sa Pravilnikom o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u RS.

Napominjemo da je u ovom periodu, promjena pomenutih doktora omogućena na jednostavan način-bez navođenja razloga. Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine.

Vaš Dom zdravlja Prnjavor!