Obavještenje: u petak, 26.07.2024. TIM-5 (Ambulante Šibovska i Smrtići) će raditi prvu smjenu

Obavještenje: u petak, 26.07.2024. TIM-5 (Ambulante Šibovska i Smrtići) će raditi prvu smjenu.

Vaš Dom zdravlja Prnjavor!