Obavještenje

U srijedu, 10.07.2024. TIM-1 će raditi prvu smjenu.
U petak, 12.07.2024. TIM-7 će raditi prvu smjenu.
U srijedu, 10.07.2024. TIM-10 (Ambulante Hrvaćani i Potočani) neće raditi.
U četvrtak 11.07.2024., TIM-9 (Ambulanta Vijačani) i TIM-13 (Ambulanta Kulaši) neće raditi.

Pacijenti se mogu javiti na info pult Doma zdravlja Prnjavor za dodatne informacije.

Vaš Dom zdravlja Prnjavor!