Obavještenje

Obavještenje: u petak, 23.02.2024. TIM-3 (Ambulanta Prnjavor) neće raditi.
Pacijenti se mogu javiti na info pult Doma zdravlja Prnjavor za dodatne informacije.
Vaš Dom zdravlja Prnjavor!