Обезбјеђена су средства за куповину три нова аутомобила

Из буџета Града обезбјеђена су средства за куповину три нова аутомобила за потребе теренских амбуланти породичне медицине Дома здравља Прњавор.
Директор Дома здравља Прњавор, Бојан Суботић нагласио је, да је ово велика помоћ за Дом здравља Прњавор.
“Прије свега желим да се захвалим градоначелнику на разумијевању, средства нису мала, а нама је ово велика помоћ. Оно што ме посебно радује јесу договори и планови за наредну годину. Обезбијеђена су средства да се уреди круг Дома здравља у потпуности, односно сва паркинг мјеста и све саобраћајнице”, каже директор Дома здравља Прњавор Бојан Суботић.
За набавку возила издвојено је 94.000,00 КМ, а ради се о вишенамјенским теренским возилима која ће допринијети квалитетнијој и бржој здравственој услузи.
“Наша интенција је да то наставимо и наредне године. Увјерен сам да Дом здравља и на овај начин побољшава услове свог рада како за запослене тако и за пацијенте. У том контексту много је урађено последњих година”, истиче Дарко Томаш – Градоначелник Прњавора. (извор: https://www.facebook.com/PrnjavorDomZdravlja/ 05. децембар 2023.)