Obavještenje

U srijedu, 10.07.2024. TIM-1 će raditi prvu smjenu. U petak, 12.07.2024. TIM-7 će raditi prvu smjenu. U srijedu, 10.07.2024. TIM-10 (Ambulante Hrvaćani i Potočani) neće raditi. U četvrtak 11.07.2024., TIM-9 (Ambulanta Vijačani) i TIM-13 (Ambulanta Kulaši) neće raditi.

Pacijenti Više

Više

Raspored rada za jul 2024. TIM 18

TIM 18 SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00 08.07. do 12.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00 15.07. do 19.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00 22.07. do 26.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00 29.07. Više
Read More

Raspored rada za jul 2024. TIM 17

TIM 17 SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00 08.07. do 12.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00 15.07. do 19.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00 22.07. do 26.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00 29.07. Više
Read More

Raspored rada za jul 2024. TIM 15 Kokori Vršani

TIM 15 AMBULANTA KOKORI SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00 08.07. do 12.07. PRVA SMJENA 11:45 do 14:20 15.07. do 19.07. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00 22.07. do 26.07. PRVA SMJENA 11:45 do Više
Više

Raspored rada za jul 2024. TIM 14

TIM 14 SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. PRVA SMJENA 10:15 do 14:40 08.07. do 12.07. DRUGA SMJENA 16:15 do 20:40 15.07. do 19.07. PRVA SMJENA 10:15 do 14:40 22.07. do 26.07. DRUGA SMJENA 16:15 do 20:40 29.07. Više
Read More

Raspored rada za jul 2024. TIM 13 Kulaši

TIM 13 SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. PRVA SMJENA 11:30 do 14:30 08.07. do 12.07. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00 15.07. do 19.07. PRVA SMJENA 11:30 do 14:30 22.07. do 26.07. DRUGA SMJENA 13:30 do 16:00 29.07. Više
Read More

Raspored rada za jul 2024. TIM 12

TIM 12 SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00 08.07. do 12.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00 15.07. do 19.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00 22.07. do 26.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00 29.07. Više
Više

Raspored rada za jul 2024. TIM 11

TIM 11 SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00 08.07. do 12.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00 15.07. do 19.07. PRVA SMJENA 07:00 do 15:00 22.07. do 26.07. DRUGA SMJENA 13:00 do 21:00 29.07. Više
Read More

Raspored rada za jul 2024. TIM 10 Hrvaćani Potočani

TIM 10 AMBULANTA HRVAĆANI SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30 08.07. do 12.07. PRVA SMJENA 07:30 do 09:30 15.07. do 19.07. DRUGA SMJENA 13:30 do 15:30 22.07. do 26.07. PRVA SMJENA 07:30 do Više
Read More

Raspored rada za jul 2024. TIM 9 Vijačani

TIM 9 AMBULANTA VIJAČANI SEDMICA SMJENA RADNO VRIJEME 01.07. do 05.07. PRVA SMJENA 07:30 do 11:00 08.07. do 12.07. DRUGA SMJENA 17:00 do 20:30 15.07. do 19.07. PRVA SMJENA 07:30 do 11:00 22.07. do 26.07. DRUGA SMJENA 17:00 do Više
Više